01/08/2018

Kraków, 23 sierpnia (czwartek) BUDOWANIE AUTORYTETU

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pokazowe z grą Przepis na Autorytet. Zobacz, jak prowadzimy szkolenia na temat budowania autorytetu.
Czytaj
01/08/2018

Wrocław, 12 września (środa) SKUTECZNA INFORMACJA ZWROTNA

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pokazowe z grą Informator. Poznaj nasze podejście do tematu feedbacku, dzielenia się wiedzą i komunikacji.
Czytaj
01/08/2018

Warszawa, 20 września (czwartek) BUDOWANIE AUTORYTETU

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pokazowe z grą Przepis na Autorytet. Zobacz, jak prowadzimy szkolenia na temat budowania autorytetu.
Czytaj
01/08/2018

Poznań, 18 października (czwartek) BUDOWANIE AUTORYTETU

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pokazowe z grą Przepis na Autorytet. Zobacz, jak prowadzimy szkolenia na temat budowania autorytetu.
Czytaj
01/08/2018

Warszawa, 22 listopada (czwartek) BUDOWANIE RELACJI Z KLIENTEM

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pokazowe z grą szkoleniową Targowisko. Zobacz, jak prowadzimy szkolenia rozwijające kompetencje niezbędne w pracy handlowca.
Czytaj
01/08/2018

Kraków, 13 grudnia (czwartek) EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pokazowe z grą Twój Czas. Zobacz, jak rozwijamy interpersonalne umiejętności Twoich pracowników.
Czytaj