21/01/2019

Wrocław, 24 stycznia (czwartek) WSPÓŁPRACA W ZESPOLE

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pokazowe z grą Kooperacja. Zobacz, jak rozwijamy zespołowe umiejętności Twoich pracowników.
Czytaj
21/01/2019

Warszawa, 21 lutego (czwartek) SKUTECZNA KOMUNIKACJA W BIZNESIE

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pokazowe z grą Masz Wiadomość. Zobacz, jak rozwijamy komunikacyjne umiejętności Twoich pracowników.
Czytaj
21/01/2019

Warszawa, 19 marca (wtorek) INTEGRACJA ZESPOŁOWA

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pokazowe z grą Morskie Opowieści. Zobacz, jak rozwijamy i wzmacniamy pozytywne relacje pomiędzy Twoimi pracownikami.
Czytaj
21/01/2019

Kraków, 21 marca (czwartek) STYLE ZARZĄDZANIA

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pokazowe z grą Gorączka Złota. Zobacz, jak rozwijamy menedżerskie umiejętności Twoich pracowników.
Czytaj
21/01/2019

Poznań, 11 kwietnia (czwartek) SKUTECZNA KOMUNIKACJA W BIZNESIE

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pokazowe z grą Masz Wiadomość. Zobacz, jak rozwijamy komunikacyjne umiejętności Twoich pracowników.
Czytaj
21/01/2019

Warszawa, 23 maja (czwartek) ZARZĄDZANIE PORTFELEM KLIENTÓW

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pokazowe z grą Lejek Sprzedaży. Zobacz, jak rozwijamy sprzedażowe umiejętności Twoich pracowników.
Czytaj
21/01/2019

Kraków, 13 czerwca (czwartek) WSPÓŁPRACA W ZESPOLE

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pokazowe z grą Kooperacja. Zobacz, jak rozwijamy zespołowe umiejętności Twoich pracowników.
Czytaj