Uczestnicy poznają i uczą się wykorzystywać w praktyce model Insights Discovery. Korzystając z modelu, najpierw dowiadują się, jakie są ich zasoby i ograniczenia. Następnie rozwijają umiejętność diagnozowania zachowań innych ludzi. A wszystko po to, by nauczyć się dostosowywać własne zachowanie do otoczenia (zachowań innych ludzi) i budować efektywne i satysfakcjonujące relacje w miejscu pracy.

Uwaga: podstawą pracy w ramach Insights Discovery jest posiadanie Profilu Indywidualnego przez każdego uczestnika. Profil powstaje na podstawie kwestionariusza wypełnianego przed szkoleniem i jest wręczany uczestnikowi podczas warsztatu.

Kompetencje

świadomość własnych zasobów , ograniczeń i stylu funkcjonowania
znajomość odmiennych stylów funkcjonowania
adaptacja i akomodacja zachowań

Dla kogo

dla osób, których efektywność pracy zależy od jakości relacji z innymi (współpracownikami, podwładnymi, przełożonymi, klientami)

Omawiane tematy

percepcja a budowanie relacji
metodologia i teoria In. Discovery
interpretacja Profilu Indywidualnego
rozpoznawanie typów In. Discovery
adaptacja i akomodacja zachowań

Wybrane metody

praca grupowa
praca indywidualna
mini - wykłady
scenki symulacyjne

Powiązane artykuły