Program pozwoli spojrzeć na zespół z dystansu. Uczestnicy przekonają się, jak każdy z nich funkcjonuje w zespole, jakie zachodzą w nim procesy, jakie stwarza to możliwości i do jakich trudności prowadzi. Następnie wypracują strategie działania, które usprawnią funkcjonowanie grupy. Jednym z narzędzi pracy będzie Koło Zespołu, które pokazuje każdego uczestnika na Kole Typów Insights Discovery.

Uwaga: podstawą pracy w ramach Insights Discovery jest posiadanie Profilu Indywidualnego przez każdego uczestnika. Profil powstaje na podstawie kwestionariusza wypełnianego przed szkoleniem i jest wręczany uczestnikowi podczas warsztatu.

Uwaga: szkolenie jest jedną z możliwych kontynuacji programu Efektywność Indywidualna: jako kolejny dzień szkolenia lub w formie sesji follow-up.

 

Kompetencje

świadomość specyfiki funkcjonowania zespołu
znajomość mocnych i słabych stron zespołu
adaptacja i akomodacja strategii działania zespołu

Dla kogo

wszystkie zespoły

Omawiane tematy

"jakim jesteśmy zespołem?"
metodologia i teoria In. Discovery
interpretacja i anlaiza Koła Zespołu
mocne i słabe strony zespołu
adaptacja i akomodacja strategii działania

Wybrane metody

praca grupowa
praca indywidualna
mini - wykłady
scenki symulacyjne

Powiązane artykuły