Uczestnik szkolenia uczy się odróżniać delegowanie od instruowania i postrzegać te czynności jako dwa zupełnie odrębne działania menedżerskie. Ćwicząc, dowiaduje się, które z nich i w jakich warunkach przynoszą najlepsze efekty. Ponadto zapoznaje się z opracowanymi przez nas procedurami delegowania i instruowania, które pozwalają osiągnąć zamierzony efekt. Warsztat znacząco poprawia efektywność uczestniczących w nim menedżerów. Menedżer po zakończeniu szkolenia potrafi radzić sobie z oporami i lękami pracowników, a przede wszystkim sprawiedliwie rozkładać pracę w zespole, podnosząc jego skuteczność.

 

Kompetencje

delegowanie zadań
instruowanie pracowników
prowadzenie rozmów kontrolujących i monitorujących
egzekwowanie poleceń

Dla kogo

menedżerowie wszystkich szczebli
koordynatorzy procesów i projektów
osoby odpowiedzialne za wdrożenia
pracownicy działów jakości
audytorzy

Omawiane tematy

delegowanie zadań
instruowanie
techniki radzenia sobie z trudnymi pracownikami
radzenie sobie z oporami i lękami pracowników

Metody

gra szkoleniowa
mini-wykłady
scenki symulacyjne
praca grupowa

Powiązane artykuły

Gry szkoleniowe

GORĄCZKA ZŁOTA
Gra szkoleniowa rozwijającą kompetencje menedżerskie w zakresie delegowania zadań i odpowiedzialności.
SPRAWDŹ GRĘ