Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, dlaczego warto dbać o rozwój pracowników, i nauczą się korzystać z narzędzi indywidualnej i grupowej pracy z członkami swoich zespołów. Warsztat uświadomi im, jak ważne w pracy z podwładnymi jest zachowanie korzystnego balansu pomiędzy rozwojem pracowników a aktualną efektywnością zespołu. Głębszą modyfikację postaw w tym zakresie wspomoże rozgrywka gry szkoleniowej Rozwój w Biały Dzień, która stanowi trzon pierwszego dnia szkolenia. Ponadto w ciągu dwóch dni pracy uczestnicy poznają i przećwiczą techniki wpływania na efektywność i zaangażowanie podwładnych. A dzięki scenkom symulacyjnym przećwiczą konkretne procedury rozmów z pracownikami.

 

Kompetencje

Znajomość narzędzi rozwoju pracowników i kosztów
poszczególnych rozwiązań
Skuteczne używanie Action Learningu, GROW i cyklu Kolba
Identyfikacja zasobów pracowników
Umiejętność wpływania na poziom zaangażowania pracowników

Dla kogo

menedżerowie
liderzy

Omawiane tematy

Analiza kompetencji zespołu (koło kompetencji)
Narzędzia rozwoju indywidualnego
Narzędzia rozwoju grupowego
Plany rozwojowe

Wybrane metody

gra szkoleniowa
praca indywidualna
praca grupowa
scenki symulacyjne
zadanie wdrożeniowe

Powiązane artykuły

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pokazowe z grą Rozwój w Biały Dzień. Zobacz, jak prowadzimy szkolenia na temat rozwijania pracowników.
Czytaj więcej

Gra szkoleniowa

Rozwój w Biały Dzień
Czytaj więcej