Podczas szkolenia uczestnicy rozwiną kompetencje przywódcze, które pozwolą im efektywnie kierować pracą zespołu i uzyskiwać wyższe wyniki biznesowe. Zapoznają się z typologią stylów przywódczych i narzędziami liderskimi właściwymi dla każdego ze stylów. Następnie nauczą się diagnozować etap rozwoju pracownika i dostosowywać poznane narzędzia do potrzeb określonych osób. Praca będzie miała charakter warsztatowy (gra szkoleniowa, ćwiczenia) i będzie odbywać się w oparciu o realne przykłady zawodowe uczestników. Po 2-óch dniach szkolenia przewidujemy przerwę (długość do ustalenia) na realizację zadania wdrożeniowego i wprowadzenie zdobytych umiejętności w życie. Trzeci dzień szkolenia będzie okazją do zweryfikowania, podsumowania i uzupełnienia brakujących kompetencji.

Kompetencje

umiejętność diagnozy etapu rozwoju pracownika,
znajomość stylów przywódczych,
znajomość narzędzi właściwych dla danego stylu,
umiejętność dostosowania narzędzi do pracownika

Dla kogo

liderzy, menedżerowie,
osoby zarządzające ludźmi

Omawiane tematy

etapy rozwoju pracownika,
identyfikacja etapu rozwoju pracownika
(zachowania diagnozujące),
style przywódcze a rozwój pracownika,
repertuar zachowań przywódczych

Wybrane metody

gra szkoleniowa,
praca indywidualna
(własne przykłady),
praca grupowa,
zadanie wdrożeniowe

Powiązane artykuły