W trakcie szkolenia uczestnik dowiaduje się, jak wybierać i realizować zadania, które są kluczowe dla osiągnięcia wyznaczonego celu. Uczy się, jak radzić sobie z cudzymi priorytetami i jak kompleksowo planować swoje działania – w perspektywie długo-, średniookresowej oraz dziennej. Wreszcie: poznaje istotę work-life balance. Uczestnik poznaje i ćwiczy wykorzystanie prostych narzędzi, które zapewniają kompleksową organizację siebie w czasie. Uczy się świadomego decydowania o własnych aktywnościach w oparciu o własne priorytety. 

Kompetencje

orientacja na cele
miernikowanie zadań
ustalenie koniecznych zasobów i działań
prowadzenie rozmów planujących, monitorujących i podsumowujących

Dla kogo

menedżerowie średniego szczebla
menedżerowie wyższego szczebla
koordynatorzy procesów

Wybrana tematyka

formułowanie KPI
miernikowanie celów
kluczowe Obszary Wyników
cykl komunikacji MBO

Wybrane metody

gra szkoleniowa
studium przypadku
scenki symulacyjne
praca grupowa

Powiązane artykuły

Gry wykorzystane podczas szkolenia

GORĄCZKA ZŁOTA
Gorączka Złota to gra szkoleniowa rozwijającą kompetencje menedżerskie w zakresie delegowania zadań i odpowiedzialności.
SPRAWDŹ GRĘ