Szkolenie dla menedżerów z awansu wewnętrznego i menedżerów z zewnątrz organizacji. Pierwsza grupa dowie się, jak kierować i zarządzać zespołem w środowisku zadaniowym. Nauczy się budować autorytet, motywować swoich podwładnych, planować pracę zespołu i rozdzielać zadania. Pozna sposoby delegowania zadań i techniki wpływu na postawy pracowników. Druga: zapozna się z kulturą i strukturą organizacyjną firmy. Dowie się, jakie praktyki stosowane są w firmie najczęściej. Nauczy się skutecznie wykorzystywać posiadane umiejętności do budowania autorytetu, motywowania i planowania pracy nowego zespołu.

 

Kompetencje

budowanie własnego autorytetu
ustalanie i egzekwowanie zasad
motywowanie pozafinansowe
delegowanie zadań
prowadzenie trudnych rozmów

Dla kogo

menedżerowie średniego szczebla
menedżerowie wyższego szczebla
osoby przeznaczone do awansu wewnętrznego

Omawiane tematy

budowanie autorytetu
formułowanie oczekiwań
delegowanie i instruowanie
motywowanie pozapłacowe
trudne rozmowy z pracownikami

Wybrane metody

gry szkoleniowe
praca grupowa
scenki symulacyjne
mini-wykłady

Powiązane artykuły

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pokazowe z grą Gorączka Złota. Przyjdź i przekonaj się, czego nauczymy Twoich pracowników podczas szkolenia na temat skutecznego zarządzania zespołem.
Czytaj więcej

Gra szkoleniowa

GORĄCZKA ZŁOTA
Gra szkoleniowa rozwijającą kompetencje menedżerskie w zakresie delegowania zadań i odpowiedzialności...
Sprawdź grę