Podczas szkolenia pokazujemy, że komunikacja to bardzo złożony to proces. Uczestnicy biorą udział w rozmaitych ćwiczeniach, inscenizowanych rozmowach, mają okazję pracować z kamerą. Poznają swoje słabe i mocne strony w sferze zachowań werbalnych i niewerbalnych. Dowiadują się, jak formułować pytania, jakich błędów unikać i jak argumentować swoje zdanie. Uczą się, jak osiągnąć porozumienie w zespole. Szkolenie wzmacnia w nich poczucie odpowiedzialności za własne wypowiedzi. Po jego zakończeniu potrafią lepiej formułować komunikaty. Wiedzą, co pokazać, i w jaki sposób to zrobić, żeby uzyskać zamierzony efekt.

 

Kompetencje

prowadzenie komunikacji mailowej oraz spotkań
aktywne słuchanie
kształtowanie własnego wizerunku
argumentacja i przekonywanie

Dla kogo

wszyscy pracownicy

Omawiane tematy

argumentacja i przekonywanie
aktywne słuchanie
świadoma mowa ciała
kształtowanie własnych i cudzych przekonań dotyczących komunikacji

Wybrane metody

gry szkoleniowe
scenki symulacyjne
testy
praca grupowa
mini-wykłady
ćwiczenia indywidualne

Powiązane artykuły

Gry szkoleniowe

MASZ WIADOMOŚĆ
Gra w całości poświęcona zagadnieniu komunikacji.
SPRAWDŹ GRĘ