Program pozwala wypracować strategie działania, które umożliwią handlowcom uzyskiwać lepsze wyniki sprzedażowe. Uczestnicy dowiadują się, jak funkcjonują w relacji z klientem. Uczą się też analizować zachowanie klienta zgodnie z modelem Insights Discovery. Zdobyta wiedza pozwala im dostosowywać własne zachowanie do zachowań klienta i skuteczniej prowadzić działania sprzedażowe.

Uwaga: podstawą pracy w ramach Insights Discovery jest posiadanie Profilu Indywidualnego przez każdego uczestnika. Profil powstaje na podstawie kwestionariusza wypełnianego przed szkoleniem i jest wręczany uczestnikowi podczas warsztatu.

Kompetencje

świadomość własnego stylu funkcj. w procesie sprzedaży
znajomość mocnych i słabych stron
adaptacja i akomodacja zachowań w procesie sprzedaży

Dla kogo

handlowcy

Omawiane tematy

moja atuty i ograniczenia
"jak postrzegają mnie klienci?"
lepsze zrozumienie stylu klienta
klient a ja: podobieństwa i różnice
dostosowanie zachowań do klienta

Wybrane metody

praca grupowa
praca indywidualna
mini - wykłady
scenki symulacyjne

Powiązane artykuły