Program wspiera rozwój osobisty menedżerów, którzy w trakcie warsztatu stają się bardziej świadomi własnego stylu przywództwa, poznają swoje zasoby i obszary do rozwoju. Szkolenie uwrażliwia menedżerów na potrzeby, oczekiwania i czynniki motywacyjne ich pracowników. Ponadto pozwala im wypracować strategie postępowania z wybranymi / konkretnymi członkami swojego zespołu.

Uwaga: podstawą pracy w ramach Insights Discovery jest posiadanie Profilu Indywidualnego przez każdego uczestnika. Profil powstaje na podstawie kwestionariusza wypełnianego przed szkoleniem i jest wręczany uczestnikowi podczas warsztatu.

Uwaga: szkolenie jest jedną z możliwych kontynuacji programu Efektywność Indywidualna - jako kolejny dzień szkolenia lub w formie sesji follow-up.

 

Kompetencje

świadomość własnego stylu przywódczego
znajomość zachowań przywódczych
znajomość mapy podległego zespołu

Dla kogo

menedżerowie

Omawiane tematy

styl przywódczy
efektywność przywództwa
analiza działań przywódczych
motywacja lidera
tworzenie mapy zespołu

Wybrane metody

praca grupowa
praca indywidualna
miniwykłady
scenki symulacyjne

Powiązane artykuły