Warsztat koncentruje się na roli lidera w zespole rozproszonym. Pierwszego dnia uczestnicy dowiadują się, jakie wyzwania stoją przed osobą kierującą pracą zespołu. Biorą udział w rozgrywce gry szkoleniowej Gorączka Złota i uczą się zachowań oraz konkretnych procedur, dzięki którym mogą skutecznie komunikować się ze swoimi pracownikami. Drugi dzień to dla nich okazja do refleksji nad dobrymi i złymi praktykami pracy w zespołach rozproszonych i tutaj istotnym elementem warsztatu jest rozgrywka gry szkoleniowej Sojusznicy. Wszystkie zagadnienia poruszone podczas szkolenia omawiane są w kontekście codziennej pracy zawodowej uczestników, dlatego też spotkanie poprzedza gruntowne badanie potrzeb.

Kompetencje

świadomość kompetencji liderskich
skuteczna komunikacja z pracownikami
znajomość dobrych praktyk w pracy zespołów rozproszonych
przewidywanie i odpowiednia reakcja na zachowania pracowników

Dla kogo

liderzy
menedżerowie

Omawiane tematy

wyzwania lidera w zespole rozproszonym
dobre praktyki i KPI (wady i zalety)
zachowania członków zespołu a działania menedżerskie

Wybrane metody

gry szkoleniowe
scenki
praca grupowa
praca indywidalna

Powiązane artykuły