Uczestnik szkolenia dowiaduje się, jak prowadzić skuteczną komunikację, jak radzić sobie z trudnościami, które towarzyszą zmianie. Uczy się, jak uwzględniać specyfikę kultury własnej organizacji w procesie wdrożenia. Poznaje techniki osłabiające opór pracowników. Praca oparta na przykładach z polskich przedsiębiorstw, autorskich narzędziach i procedurach komunikacyjnych bardzo szybko zwiększa efektywność uczestników w omawianym zakresie.

Kompetencje

analiza sił wspierających i hamujących zmianę
radzenie sobie z oporem
planowanie zmian
tworzenie agentów zmiany
komunikowanie się w zmianie

Dla kogo

menedżerowie średniego szczebla
menedżerowie wyższego szczebla
koordynatorzy procesów
osoby odpowiedzialne za wdrożenia nowych technologii

Omawiane tematy

działania wpływające na zaufanie pracowników
analiza pola sił zmiany
model Kurta Lewina
opór i metody jego przełamywania
agenci zmiany

Wybrane metody

gry szkoleniowe
studia przypadku
praca grupowa
scenki symulacyjne
mini-wykłady

Powiązane artykuły

Gry szkoleniowe

Czarna Inez podejmuje temat współpracy w atmosferze zaufania lub nieufności.
Czytaj więcej