„Myślenie analityczne” polega na świadomym podejmowaniu dobrych decyzji – w oparciu o odpowiednie przesłanki, na podstawie logicznych wniosków. Podczas szkolenia uczestnik gra w wybrane gry szkoleniowe. Podejmując różne decyzje (nierzadko błędne), musi zmierzyć się z ich konsekwencjami. Wyciąga wnioski na podstawie zebranych, poddanych selekcji i analizowanych informacji. Przechodzi przez szereg wymagających wysiłku intelektualnego ćwiczeń, studiów przypadku i ciekawostek. Po zakończeniu szkolenia efektywność osobista uczestnika wzrasta. 

 

Kompetencje

pozyskiwanie danych
analiza i selekcja danych
podejmowanie decyzji

Dla kogo

wszyscy pracownicy

Omawiane tematy

myślenie analityczne w biznesie
5-etapowy model podejmowania decyzji
technika drzewa decyzyjnego
pułapki procesu decyzyjnego

Wybrane metody

gry szkoleniowe
studia przypadków
praca grupowa
mini-wykłady

Powiązane artykuły

Gry szkoleniowe

-