Podczas szkolenia uczestnik ma okazję przećwiczyć pewność siebie w stresogennych sytuacjach negocjacyjnych. Poznaje narzędzia pomocne w konkretnych etapach tego procesu. Zaznajamia się z modelem PSF. Pracując z kamerą, uczestnicząc w rozgrywce gry „Trudne Negocjacje” i omówieniu różnych zachowań negocjacyjnych, wypracowuje właściwe, korzystne dla siebie rozwiązania. Po zakończeniu warsztatu uczestnik potrafi dopasować styl negocjacji do sytuacji. Lepiej radzi sobie ze stresem. Posiada narzędzia, które pozwalają mu skutecznie zwiększyć szanse na powodzenie prowadzonych negocjacji.

Kompetencje

budowanie zaufania
przygotowanie, prowadzenie i finalizacja rozmów
radzenie sobie z obiekcjami, atakami oraz manipulacją

Dla kogo

negocjatorzy
handlowcy
zakupowcy
menedżerowie

Omawiane tematy

zaufanie w procesie negocjacji
źródła siły negocjacyjnej
analiza potrzeb i interesów
radzenie sobie z obiekcjami i manipulacją w negocjacjach

Wybrane metody

gry szkoleniowe
scenki symulacyjne
studium przypadku
mini-wykłady
praca grupowa

Powiązane artykuły

Gry szkoleniowe

TRUDNE NEGOCJACJE
SPRAWDŹ GRĘ