W trakcie szkolenia uczestnik dowiaduje się, jak wybierać i realizować zadania, które są kluczowe dla osiągnięcia wyznaczonego celu. Uczy się, jak radzić sobie z cudzymi priorytetami, i jak kompleksowo planować swoje działania – w perspektywie długo-, średniookresowej oraz dziennej. Wreszcie poznaje istotę work-ife balance. Uczestnik poznaje i ćwiczy wykorzystanie prostych narzędzi, które zapewniają kompleksową organizację siebie w czasie. Uczy się świadomego decydowania o własnych aktywnościach w oparciu o własne priorytety. Przekłada zdobytą wiedzę na własne działania.

Kompetencje

rozróżnianie zadań pilnych i ważnych
ustalanie priorytetów
planowanie dzienne i tygodniowe
work-life balance

Dla kogo

menedżerowie
koordynatorzy
specjaliści

Omawiane tematy

odróżniania zadań ważnych i pilnych
wyznaczanie priorytetów
metody i narzędzia planowania
zwiększanie efektywności wykonywania zadań

Wybrane metody

gra szkoleniowa
praca indywidualna
praca grupowa
mini-wykłady

Powiązane artykuły

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pokazowe z grą Wyścig z Czasem. Przyjdź i przekonaj się, czego nauczymy Twoich pracowników podczas szkolenia na temat zarządzania sobą w czasie.
Czytaj więcej

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pokazowe z grą Twój Czas. Przyjdź i przekonaj się, czego nauczymy Twoich pracowników podczas szkolenia poświęconemu efektywnemu zarządzaniu sobą w czasie.
Czytaj więcej

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pokazowe z grą Twój Czas. Przyjdź i przekonaj się, czego nauczymy Twoich pracowników podczas szkolenia poświęconego zarządzaniu sobą w czasie.
Czytaj więcej

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pokazowe z grą Twój Czas. Przyjdź i przekonaj się, czego nauczymy Twoich pracowników podczas szkolenia poświęconemu efektywnemu zarządzaniu sobą w czasie.
Czytaj więcej

Gry szkoleniowe

TWÓJ CZAS
Twój Czas realizuje popularny temat zarządzania sobą w czasie, korzystając z matrycy Eisenhowera.
SPRAWDŹ GRĘ