Mateusz Walaszczyk

Psycholog, trener. Specjalizuje się w szkoleniach podnoszących kompetencje kierownicze i osobiste, szkoleniach sprzedażowych oraz projektach związanych z systemami motywacyjnymi oraz systemami ocen. Kierownik Działu Sprzedaży w firmie MindLab. Absolwent UJ. Ukończył kurs trenerski w SKiTZ MATRIK.

Błażej Płaczynta-Brudnik

Psycholog, trener. Specjalizuje się w problematyce zarządzania zmianą w organizacji w powiązaniu z kwestią zaangażowania i satysfakcji pracowniczej. Tworzy i realizuje programy rozwijające kompetencje menedżerskie i komunikacyjne dozoru produkcyjnego. Absolwent UJ i AGH. Ukończył kurs trenerski BAZA pod superwizją PTP.

Przemek Gałek

Psycholog, trener. Autor kilkudziesięciu gier szkoleniowych. Szkoli trenerów w obszarze projektowania i wykorzystania złożonych narzędzi szkoleniowych. Prowadzi treningi z zakresu kompetencji osobistych i obsługowych. Absolwent UJ. Ukończył kurs trenera umiejętności społecznych pod superwizją PTP.

Tomasz Drożdż

Specjalista w zakresie szkoleń z obszarów: radzenia sobie ze stresem, współpracy w zespole, wypalenia zawodowego i in. Psycholog. Trener Warsztatu Umiejętności Psychospołecznych. Absolwent Szkoły Coachów (ECI), Studium Treningu Grupowego, Szkoły Zaawansowanych Umiejętności Trenerskich i in. Członek PTP, PTPB, PTTPiB oraz SKiTZ MATRIK.

Sebastian Wiecha

Trener, konsultant, coach. 17 lat doświadczeń w biznesie na stanowiskach specjalistycznych oraz menedżerskich. Ekspert w rozwoju kompetencji biznesowych pracowników działów handlowych w obszarze sprzedaży konsultacyjnej (B2B) oraz transakcyjnej (FMCG), wsparcia rozwoju kompetencji interpersonalnych menedżerów i specjalistów. Absolwent UE w Krakowie i SKiTZ MATRIK.

Piotr Wiroński

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu komunikacji interpersonalnej, języka biznesu i autoprezentacji. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania. Wiceprezes Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK. Koordynator Małopolskiego Klubu Trenerów Zarządzania. 

Dariusz Kosiorek

Konsultant, trener. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: rozwijania potencjału kadr, doskonalenia umiejętności przywódczych, budowania zespołów, sprzedaży i zarządzania sprzedażą, negocjacji handlowych i in. Ukończył program MBA w Akademii Leona Koźmińskiego. Członek Stowarzyszenia SPMP i Mensa Polska.

Zbigniew Łachman

Certyfikowany trener Base Sales Technique, Pro Sales Skills, Project Management TenStep oraz Trener Kadr MEN. Doświadczony w budowaniu i szkoleniu organizacji sprzedażowych we wszystkich kanałach sprzedaży w sektorze FMCG, B2B i commodity. Ma za sobą wiele lat praktyki sprzedażowej i menedżerskiej. 

Patrycja Korpacka

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu psychologii sprzedaży, negocjacji, umiejętności menedżerskich, asertywności, komunikacji, prezentacji i in. Absolwentka UMCS, studiów podyplomowych: "Trener Biznesu" i "ZZL" (UJ) oraz "Akademii Profesjonalnego Coachingu" organizowanej przez Europejski Instytut Psychologii Biznesu.

Daniel Kortlan

Doświadczony menedżer. Przeprowadził wiele restrukturyzacji. Były Dyrektor Generalny PLL LOT i in. oraz Dyrektor ds. Korporacyjnych Real. Absolwent UW, George Washington University, University of San Fransisco, University of Nottingham i in. Członek-założyciel PSZK. Dwukrotny zdobywca tytułu Dyrektora Personalnego Roku.

Michał Śmiałowski

Doświadczony trener, psycholog. Specjalizuje się w szkoleniach menedżerskich (zarządzanie zespołem) oraz szkoleniach rozwijających kompetencje komunikacyjne i społeczne. Twórca i realizator licznych szkoleń i programów rozwojowych. Ukończył Szkołę Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych akredytowaną przez EAGT. 

Justyna Borówka

Trener biznesu, coach, menedżer z wieloletnią praktyką zawodową. Prowadzi szkolenia menedżerskie, sprzedażowe, z przywództwa oraz zarządzania zmianą. Tworzy programy rozwojowe dla biznesu. Absolwentka Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Śląskiego, SKiTZ MATRIK. Ukończyła program Workplace Coaching we Wszechnicy UJ w Krakowie.

Daniel Wąsik

Menadżer, trener, psycholog i praktyk biznesu z ponad 10-letnim doświadczeniem. Współpracował m.in. z: International Personal Finance, Laureate International Universities, IBD Business School. Specjalista w obszarach zarządzania, sprzedaży, obsługi klienta i rozwoju osobistego. Absolwent psychologii stosowanej na UJ oraz SKiTZ MATRIK.

Wojciech Płuciennik

Trener biznesu z 12-letnim doświadczeniem (2,5 tys. godzin warsztatów). Specjalizuje się w obszarze sprzedaży i obsługi klienta w branży finansowej i CC oraz rozwoju menedżerów zespołów sprzedażowych. Szkoli w obszarze wystąpień publicznych, AC/DC, SOOP, rozwoju kompetencji informatycznych i osobistych. Z wykształcenia socjolog.